ผบ.ศร.เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 7 ก.พ.56

Thumbnail Image Table
IMG_1437.JPG
7/2/2556 9:09:58
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_1438.JPG
7/2/2556 9:10:44
Size (KB)  :  2,416 KB
IMG_1440.JPG
7/2/2556 9:12:38
Size (KB)  :  2,307 KB
IMG_1441.JPG
7/2/2556 9:13:32
Size (KB)  :  2,295 KB
IMG_1444.JPG
7/2/2556 9:14:28
Size (KB)  :  2,362 KB
IMG_1445.JPG
7/2/2556 9:16:56
Size (KB)  :  2,315 KB
IMG_1446.JPG
7/2/2556 9:17:04
Size (KB)  :  2,381 KB
IMG_1447.JPG
7/2/2556 9:17:08
Size (KB)  :  2,475 KB
IMG_1448.JPG
7/2/2556 9:17:12
Size (KB)  :  2,412 KB
IMG_1450.JPG
7/2/2556 9:17:24
Size (KB)  :  2,233 KB
Pages:     1