ผบ.ศร.ร่วมทดสอบร่างกายกับกำลังพลศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1) เมื่อ 8 ก.พ.56

Thumbnail Image Table
IMG_1094.JPG
8/2/2556 5:44:32
Size (KB)  :  2,059 KB
IMG_1096.JPG
8/2/2556 5:46:32
Size (KB)  :  2,385 KB
IMG_1097.JPG
8/2/2556 5:53:18
Size (KB)  :  2,108 KB
IMG_1098.JPG
8/2/2556 5:53:34
Size (KB)  :  2,812 KB
IMG_1099.JPG
8/2/2556 5:53:50
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_1101.JPG
8/2/2556 6:24:54
Size (KB)  :  2,194 KB
IMG_1103.JPG
8/2/2556 6:26:18
Size (KB)  :  2,185 KB
IMG_1104.JPG
8/2/2556 6:26:34
Size (KB)  :  1,934 KB
IMG_1107.JPG
8/2/2556 6:29:48
Size (KB)  :  2,167 KB
IMG_1112.JPG
8/2/2556 6:36:42
Size (KB)  :  2,366 KB
Pages:     1