พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา รร.ค่ายธนะรัชต์ โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานประมาณ 2500 คน มีกิจกรรมการแสดงนักเรียนจำนวน 3 โรงเรียน,การแสดงดนตรีของ มว.ดย.บนเวที,การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของ นขต.ศร.,การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ,การตรวจสุขภาพเด็กฟรีโดย รพ.ค่ายธนะรัชต์,การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล,การบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีตลอดงาน เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58

Thumbnail Image Table
00.jpg
12/1/2558 10:36:12

Size (KB)  :  979 KB
01.jpg
12/1/2558 10:37:35

Size (KB)  :  259 KB
02.jpg
12/1/2558 10:37:15

Size (KB)  :  1,251 KB
03.jpg
12/1/2558 10:36:40

Size (KB)  :  1,117 KB
04.jpg
12/1/2558 10:37:12

Size (KB)  :  1,105 KB
05.jpg
12/1/2558 10:36:07

Size (KB)  :  940 KB
06.jpg
12/1/2558 10:36:22

Size (KB)  :  1,216 KB
95877.jpg
12/1/2558 10:37:21

Size (KB)  :  149 KB
95884.jpg
12/1/2558 10:37:25

Size (KB)  :  148 KB
95894.jpg
12/1/2558 10:37:31

Size (KB)  :  195 KB
95900.jpg
12/1/2558 10:37:40

Size (KB)  :  138 KB
95905.jpg
12/1/2558 10:37:43

Size (KB)  :  215 KB
95915.jpg
12/1/2558 10:37:48

Size (KB)  :  161 KB
95924.jpg
12/1/2558 10:37:52

Size (KB)  :  160 KB
95926.jpg
12/1/2558 10:37:57

Size (KB)  :  163 KB
95929.jpg
12/1/2558 10:38:01

Size (KB)  :  174 KB
95930.jpg
12/1/2558 10:38:07

Size (KB)  :  202 KB
95934.jpg
12/1/2558 10:38:10

Size (KB)  :  183 KB
95938.jpg
12/1/2558 10:38:17

Size (KB)  :  204 KB
95940.jpg
12/1/2558 10:38:19

Size (KB)  :  187 KB
IMG_2245.jpg
12/1/2558 10:36:26

Size (KB)  :  975 KB
IMG_2265.jpg
12/1/2558 10:36:30

Size (KB)  :  1,026 KB
IMG_2272.jpg
12/1/2558 10:36:36

Size (KB)  :  737 KB
IMG_2291.jpg
12/1/2558 10:36:57

Size (KB)  :  1,230 KB
IMG_2293.jpg
12/1/2558 10:37:02

Size (KB)  :  792 KB
IMG_2298.jpg
12/1/2558 10:37:06

Size (KB)  :  1,291 KB
Pages:     1