รอง ผบ.รร.จปร.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 4 ที่ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 30 ม.ค.57

Thumbnail Image Table
DSCF4160.JPG
27/2/2552 17:48:56

Size (KB)  :  2,183 KB
DSCF4171.JPG
27/2/2552 18:01:14

Size (KB)  :  1,949 KB
DSCF4172.JPG
27/2/2552 18:15:12

Size (KB)  :  2,201 KB
DSCF4177.JPG
27/2/2552 18:34:24

Size (KB)  :  2,229 KB
DSCF4180.JPG
27/2/2552 18:36:22

Size (KB)  :  2,069 KB
DSCF4181.JPG
27/2/2552 18:36:50

Size (KB)  :  2,221 KB
DSCF4182.JPG
27/2/2552 18:36:56

Size (KB)  :  2,157 KB
DSCF4184.JPG
27/2/2552 18:37:38

Size (KB)  :  2,222 KB
DSCF4185.JPG
27/2/2552 18:37:48

Size (KB)  :  2,080 KB
DSCF4186.JPG
27/2/2552 18:37:54

Size (KB)  :  2,224 KB
DSCF4187.JPG
27/2/2552 18:38:36

Size (KB)  :  2,044 KB
DSCF4191.JPG
27/2/2552 18:41:38

Size (KB)  :  2,137 KB
DSCF4202.JPG
27/2/2552 19:02:54

Size (KB)  :  2,226 KB
DSCF4204.JPG
27/2/2552 19:03:24

Size (KB)  :  2,246 KB
DSCF4208.JPG
27/2/2552 19:17:06

Size (KB)  :  2,261 KB
DSCF4212.JPG
27/2/2552 19:23:48

Size (KB)  :  2,285 KB
DSCF4222.JPG
27/2/2552 19:36:20

Size (KB)  :  2,148 KB
DSCF4229.JPG
27/2/2552 19:44:24

Size (KB)  :  2,319 KB
DSCF4230.JPG
27/2/2552 19:45:00

Size (KB)  :  2,215 KB
DSCF4234.JPG
27/2/2552 19:50:14

Size (KB)  :  2,150 KB
Pages:     1