จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม ศร. เมื่อ 27 ม.ค.57 โดยมี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]