ศูนย์การทหารราบ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สามัคคีปี 2557 ให้กับกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายธนะรัชต์ โดยมี พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานจัดงาน เมื่อ 24 ม.ค.57
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]