ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.56

Thumbnail Image Table
DSCF1932.JPG
18/1/2557 17:43:40

Size (KB)  :  3,704 KB
DSCF1935.JPG
18/1/2557 17:43:42

Size (KB)  :  3,690 KB
DSCF1937.JPG
18/1/2557 17:43:42

Size (KB)  :  3,739 KB
DSCF1938.JPG
18/1/2557 17:43:44

Size (KB)  :  3,698 KB
DSCF1939.JPG
18/1/2557 17:43:44

Size (KB)  :  3,529 KB
DSCF1940.JPG
18/1/2557 17:43:44

Size (KB)  :  3,515 KB
DSCF1941.JPG
18/1/2557 17:43:44

Size (KB)  :  3,954 KB
DSCF1942.JPG
18/1/2557 17:43:46

Size (KB)  :  3,399 KB
DSCF1943.JPG
18/1/2557 17:43:46

Size (KB)  :  3,764 KB
DSCF1945.JPG
18/1/2557 17:43:46

Size (KB)  :  3,727 KB
DSCF1946.JPG
18/1/2557 17:43:46

Size (KB)  :  3,871 KB
DSCF1948.JPG
18/1/2557 17:43:48

Size (KB)  :  3,681 KB
DSCF1949.JPG
18/1/2557 17:43:48

Size (KB)  :  3,752 KB
DSCF1952.JPG
18/1/2557 17:43:50

Size (KB)  :  3,601 KB
DSCF1953.JPG
18/1/2557 17:43:50

Size (KB)  :  3,867 KB
DSCF1957.JPG
18/1/2557 17:43:52

Size (KB)  :  3,753 KB
DSCF1958.JPG
18/1/2557 17:43:52

Size (KB)  :  3,757 KB
DSCF1959.JPG
18/1/2557 17:43:52

Size (KB)  :  3,899 KB
DSCF1960.JPG
18/1/2557 17:43:54

Size (KB)  :  3,859 KB
DSCF1961.JPG
18/1/2557 17:43:54

Size (KB)  :  3,753 KB
DSCF1964.JPG
18/1/2557 17:43:56

Size (KB)  :  3,786 KB
DSCF1975.JPG
18/1/2557 17:44:00

Size (KB)  :  3,585 KB
DSCF1976.JPG
18/1/2557 17:44:00

Size (KB)  :  3,708 KB
DSCF1981.JPG
18/1/2557 17:44:02

Size (KB)  :  3,593 KB
DSCF1985.JPG
18/1/2557 17:44:04

Size (KB)  :  3,552 KB
DSCF1987.JPG
18/1/2557 17:44:04

Size (KB)  :  3,967 KB
DSCF1991.JPG
18/1/2557 17:44:06

Size (KB)  :  3,482 KB
DSCF1994.JPG
18/1/2557 17:44:08

Size (KB)  :  3,614 KB
DSCF1997.JPG
18/1/2557 17:44:10

Size (KB)  :  3,915 KB
DSCF1999.JPG
18/1/2557 17:43:24

Size (KB)  :  3,668 KB
Pages:     1