ศูนย์การทหารราบ เปิดการฝึกการต่อต้านวุัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ประจำปี 2557 ห้วงที่ 1 เมื่อ 7 ม.ค.57

Thumbnail Image Table
IMG_0018.JPG
7/1/2557 8:14:20

Size (KB)  :  7,884 KB
IMG_0036.JPG
7/1/2557 8:04:14

Size (KB)  :  4,123 KB
IMG_0040.JPG
7/1/2557 8:18:46

Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_0041.JPG
7/1/2557 8:19:08

Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_0043.JPG
7/1/2557 8:22:08

Size (KB)  :  4,469 KB
IMG_0044.JPG
7/1/2557 8:22:30

Size (KB)  :  4,887 KB
IMG_0046.JPG
7/1/2557 8:26:22

Size (KB)  :  4,670 KB
IMG_0047.JPG
7/1/2557 8:26:40

Size (KB)  :  4,208 KB
IMG_0054.JPG
7/1/2557 8:29:14

Size (KB)  :  3,861 KB
IMG_9949.JPG
6/1/2557 9:08:12

Size (KB)  :  6,855 KB
IMG_9994.JPG
6/1/2557 14:40:22

Size (KB)  :  6,868 KB
IMG_9996.JPG
6/1/2557 14:43:26

Size (KB)  :  5,882 KB
Pages:     1