ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เมื่อ 28 ม.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_1127.JPG
28/1/2556 8:43:00
Size (KB)  :  2,624 KB
IMG_1128.JPG
28/1/2556 8:43:16
Size (KB)  :  4,341 KB
IMG_1130.JPG
28/1/2556 8:43:50
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_1131.JPG
28/1/2556 8:44:16
Size (KB)  :  3,201 KB
IMG_1132.JPG
28/1/2556 8:45:04
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_1133.JPG
28/1/2556 8:45:20
Size (KB)  :  2,585 KB
IMG_1134.JPG
28/1/2556 8:45:32
Size (KB)  :  2,707 KB
IMG_1138.JPG
28/1/2556 8:49:44
Size (KB)  :  3,778 KB
IMG_1141.JPG
28/1/2556 8:58:30
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_1142.JPG
28/1/2556 8:58:36
Size (KB)  :  2,478 KB
Pages:     1