ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 97 เมื่อ 29 ม.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_1147.JPG
28/1/2556 10:15:30
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_1149.JPG
28/1/2556 10:16:28
Size (KB)  :  3,071 KB
IMG_1156.JPG
28/1/2556 10:17:52
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_1160.JPG
28/1/2556 10:20:20
Size (KB)  :  2,833 KB
IMG_1163.JPG
28/1/2556 10:20:46
Size (KB)  :  2,854 KB
IMG_1165.JPG
28/1/2556 10:21:28
Size (KB)  :  2,834 KB
IMG_1166.JPG
28/1/2556 10:21:30
Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_1171.JPG
28/1/2556 10:26:28
Size (KB)  :  2,882 KB
IMG_1174.JPG
28/1/2556 10:27:36
Size (KB)  :  2,664 KB
IMG_1178.JPG
28/1/2556 10:29:10
Size (KB)  :  2,628 KB
IMG_1181.JPG
28/1/2556 10:30:36
Size (KB)  :  2,600 KB
IMG_1183.JPG
28/1/2556 10:31:02
Size (KB)  :  2,615 KB
IMG_1184.JPG
28/1/2556 10:31:06
Size (KB)  :  2,596 KB
IMG_1187.JPG
28/1/2556 10:31:54
Size (KB)  :  2,643 KB
IMG_1188.JPG
28/1/2556 10:32:12
Size (KB)  :  3,089 KB
Pages:     1