ผบ.ศร.เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจู่โจม เมื่อ 17 ม.ค.56

Thumbnail Image Table
DSCN0893.JPG
17/1/2556 8:51:38
Size (KB)  :  3,471 KB
DSCN0895.JPG
17/1/2556 8:57:42
Size (KB)  :  3,500 KB
DSCN0896.JPG
17/1/2556 8:57:54
Size (KB)  :  3,584 KB
DSCN0898.JPG
17/1/2556 8:58:26
Size (KB)  :  3,696 KB
DSCN0899.JPG
17/1/2556 8:58:34
Size (KB)  :  3,732 KB
DSCN0900.JPG
17/1/2556 8:58:46
Size (KB)  :  3,633 KB
DSCN0903.JPG
17/1/2556 9:01:44
Size (KB)  :  3,824 KB
DSCN0905.JPG
17/1/2556 9:02:38
Size (KB)  :  3,382 KB
DSCN0907.JPG
17/1/2556 9:03:04
Size (KB)  :  3,762 KB
DSCN0909.JPG
17/1/2556 9:03:20
Size (KB)  :  3,794 KB
DSCN0910.JPG
17/1/2556 9:04:06
Size (KB)  :  3,623 KB
DSCN0911.JPG
17/1/2556 9:04:16
Size (KB)  :  3,900 KB
DSCN0912.JPG
17/1/2556 9:04:30
Size (KB)  :  3,894 KB
DSCN0913.JPG
17/1/2556 9:04:44
Size (KB)  :  3,480 KB
DSCN0916.JPG
17/1/2556 9:05:46
Size (KB)  :  3,633 KB
DSCN0918.JPG
17/1/2556 9:07:08
Size (KB)  :  3,695 KB
DSCN0920.JPG
17/1/2556 9:07:40
Size (KB)  :  3,652 KB
DSCN0921.JPG
17/1/2556 9:07:58
Size (KB)  :  3,645 KB
DSCN0923.JPG
17/1/2556 9:08:36
Size (KB)  :  3,348 KB
DSCN0924.JPG
17/1/2556 9:08:48
Size (KB)  :  3,469 KB
DSCN0925.JPG
17/1/2556 9:09:16
Size (KB)  :  3,678 KB
DSCN0926.JPG
17/1/2556 9:09:56
Size (KB)  :  3,621 KB
DSCN0928.JPG
17/1/2556 9:12:28
Size (KB)  :  3,632 KB
DSCN0930.JPG
17/1/2556 9:12:54
Size (KB)  :  3,937 KB
DSCN0931.JPG
17/1/2556 9:13:58
Size (KB)  :  3,825 KB
DSCN0932.JPG
17/1/2556 9:14:12
Size (KB)  :  3,623 KB
DSCN0934.JPG
17/1/2556 9:15:14
Size (KB)  :  3,605 KB
DSCN0935.JPG
17/1/2556 9:15:42
Size (KB)  :  3,724 KB
DSCN0936.JPG
17/1/2556 9:15:52
Size (KB)  :  3,770 KB
DSCN0938.JPG
17/1/2556 9:16:38
Size (KB)  :  3,714 KB
Pages:     1