ศูนย์การทหารราบจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.56 ที่สนามบินศูนย์การทหารราบ

Thumbnail Image Table
DSCF2434.JPG
18/1/2556 3:40:58
Size (KB)  :  2,145 KB
DSCF2444.JPG
18/1/2556 3:45:48
Size (KB)  :  1,867 KB
DSCF2445.JPG
18/1/2556 3:46:02
Size (KB)  :  2,311 KB
DSCF2446.JPG
18/1/2556 3:46:16
Size (KB)  :  2,080 KB
DSCF2453.JPG
18/1/2556 3:54:30
Size (KB)  :  2,037 KB
DSCF2455.JPG
18/1/2556 3:57:04
Size (KB)  :  2,002 KB
DSCF2456.JPG
18/1/2556 3:57:56
Size (KB)  :  2,166 KB
DSCF2457.JPG
18/1/2556 3:58:18
Size (KB)  :  2,140 KB
DSCF2458.JPG
18/1/2556 3:58:24
Size (KB)  :  2,275 KB
DSCF2460.JPG
18/1/2556 3:59:02
Size (KB)  :  2,210 KB
DSCF2461.JPG
18/1/2556 3:59:12
Size (KB)  :  2,209 KB
DSCF2463.JPG
18/1/2556 3:59:42
Size (KB)  :  2,197 KB
DSCF2464.JPG
18/1/2556 3:59:50
Size (KB)  :  2,244 KB
DSCF2465.JPG
18/1/2556 4:00:18
Size (KB)  :  2,166 KB
DSCF2466.JPG
18/1/2556 4:00:24
Size (KB)  :  2,260 KB
DSCF2467.JPG
18/1/2556 4:00:50
Size (KB)  :  2,108 KB
DSCF2468.JPG
18/1/2556 4:01:00
Size (KB)  :  2,210 KB
DSCF2470.JPG
18/1/2556 4:01:22
Size (KB)  :  2,070 KB
DSCF2471.JPG
18/1/2556 4:01:28
Size (KB)  :  2,132 KB
DSCF2472.JPG
18/1/2556 4:02:28
Size (KB)  :  2,047 KB
DSCF2473.JPG
18/1/2556 4:03:04
Size (KB)  :  2,076 KB
DSCF2475.JPG
18/1/2556 4:05:02
Size (KB)  :  2,074 KB
DSCF2476.JPG
18/1/2556 4:07:52
Size (KB)  :  2,240 KB
DSCF2477.JPG
18/1/2556 4:08:02
Size (KB)  :  2,130 KB
DSCF2478.JPG
18/1/2556 4:08:18
Size (KB)  :  2,046 KB
DSCF2479.JPG
18/1/2556 4:09:46
Size (KB)  :  2,085 KB
DSCF2480.JPG
18/1/2556 4:10:00
Size (KB)  :  2,151 KB
DSCF2481.JPG
18/1/2556 4:10:10
Size (KB)  :  1,890 KB
DSCF2483.JPG
18/1/2556 4:10:40
Size (KB)  :  1,983 KB
DSCF2484.JPG
18/1/2556 4:10:48
Size (KB)  :  2,057 KB
DSCF2485.JPG
18/1/2556 4:11:18
Size (KB)  :  2,051 KB
DSCF2486.JPG
18/1/2556 4:11:28
Size (KB)  :  2,165 KB
DSCF2488.JPG
18/1/2556 4:11:52
Size (KB)  :  1,976 KB
DSCF2489.JPG
18/1/2556 4:13:04
Size (KB)  :  2,177 KB
DSCF2490.JPG
18/1/2556 4:13:14
Size (KB)  :  2,119 KB
DSCF2491.JPG
18/1/2556 4:13:46
Size (KB)  :  1,898 KB
DSCF2492.JPG
18/1/2556 4:14:08
Size (KB)  :  2,116 KB
DSCF2493.JPG
18/1/2556 4:14:38
Size (KB)  :  2,104 KB
DSCF2494.JPG
18/1/2556 4:14:48
Size (KB)  :  1,956 KB
DSCF2495.JPG
18/1/2556 4:15:40
Size (KB)  :  1,991 KB
DSCF2496.JPG
18/1/2556 4:15:48
Size (KB)  :  2,213 KB
DSCF2497.JPG
18/1/2556 4:16:00
Size (KB)  :  2,009 KB
DSCF2498.JPG
18/1/2556 4:16:54
Size (KB)  :  2,094 KB
DSCF2499.JPG
18/1/2556 4:17:10
Size (KB)  :  2,233 KB
DSCF2500.JPG
18/1/2556 4:17:50
Size (KB)  :  2,077 KB
DSCF2501.JPG
18/1/2556 4:17:54
Size (KB)  :  2,069 KB
DSCF2503.JPG
18/1/2556 4:20:10
Size (KB)  :  2,087 KB
DSCF2504.JPG
18/1/2556 4:21:40
Size (KB)  :  2,028 KB
DSCF2505.JPG
18/1/2556 4:22:04
Size (KB)  :  2,104 KB
DSCF2506.JPG
18/1/2556 4:23:04
Size (KB)  :  2,124 KB
DSCF2507.JPG
18/1/2556 4:23:32
Size (KB)  :  2,254 KB
DSCF2510.JPG
18/1/2556 4:26:18
Size (KB)  :  2,069 KB
DSCF2511.JPG
18/1/2556 4:26:34
Size (KB)  :  1,742 KB
DSCF2513.JPG
18/1/2556 4:29:42
Size (KB)  :  2,063 KB
DSCF2516.JPG
21/1/2556 10:59:24
Size (KB)  :  955 KB
DSCF2518.JPG
18/1/2556 4:32:02
Size (KB)  :  1,966 KB
DSCF2521.JPG
18/1/2556 4:37:36
Size (KB)  :  2,041 KB
DSCF2523.JPG
18/1/2556 4:43:42
Size (KB)  :  2,238 KB
DSCF2524.JPG
18/1/2556 4:43:48
Size (KB)  :  2,295 KB
DSCF2525.JPG
18/1/2556 4:44:24
Size (KB)  :  2,078 KB
DSCF2526.JPG
18/1/2556 4:44:40
Size (KB)  :  2,023 KB
DSCF2527.JPG
18/1/2556 4:45:34
Size (KB)  :  2,093 KB
DSCF2528.JPG
18/1/2556 4:45:56
Size (KB)  :  1,979 KB
DSCF2529.JPG
18/1/2556 4:46:26
Size (KB)  :  1,979 KB
DSCF2530.JPG
18/1/2556 4:46:40
Size (KB)  :  1,853 KB
DSCF2531.JPG
18/1/2556 4:47:06
Size (KB)  :  2,129 KB
DSCF2532.JPG
18/1/2556 4:47:38
Size (KB)  :  2,143 KB
DSCF2533.JPG
18/1/2556 4:47:56
Size (KB)  :  2,159 KB
DSCF2534.JPG
18/1/2556 4:48:40
Size (KB)  :  1,918 KB
DSCF2535.JPG
18/1/2556 4:52:04
Size (KB)  :  1,927 KB
DSCF2537.JPG
18/1/2556 4:52:22
Size (KB)  :  1,892 KB
DSCF2538.JPG
18/1/2556 4:52:32
Size (KB)  :  2,178 KB
DSCF2539.JPG
18/1/2556 4:55:26
Size (KB)  :  2,160 KB
DSCF2541.JPG
18/1/2556 4:55:44
Size (KB)  :  2,064 KB
DSCF2542.JPG
18/1/2556 4:57:44
Size (KB)  :  2,186 KB
DSCF2543.JPG
18/1/2556 4:59:02
Size (KB)  :  2,117 KB
DSCF2544.JPG
18/1/2556 4:59:16
Size (KB)  :  2,039 KB
DSCF2545.JPG
18/1/2556 5:02:26
Size (KB)  :  2,031 KB
DSCF2546.JPG
18/1/2556 5:02:34
Size (KB)  :  1,963 KB
DSCF2548.JPG
18/1/2556 5:05:08
Size (KB)  :  2,020 KB
DSCF2549.JPG
18/1/2556 5:05:40
Size (KB)  :  1,887 KB
DSCF2550.JPG
18/1/2556 5:06:10
Size (KB)  :  2,152 KB
DSCF2553.JPG
18/1/2556 5:08:24
Size (KB)  :  1,999 KB
DSCF2554.JPG
18/1/2556 5:08:32
Size (KB)  :  2,067 KB
DSCF2555.JPG
18/1/2556 5:08:52
Size (KB)  :  2,102 KB
DSCF2557.JPG
18/1/2556 5:09:42
Size (KB)  :  1,985 KB
DSCF2558.JPG
18/1/2556 5:10:30
Size (KB)  :  2,101 KB
DSCF2562.JPG
18/1/2556 5:11:26
Size (KB)  :  2,081 KB
DSCF2563.JPG
18/1/2556 5:12:04
Size (KB)  :  2,419 KB
DSCF2565.JPG
18/1/2556 5:13:14
Size (KB)  :  2,041 KB
DSCF2569.JPG
18/1/2556 5:14:30
Size (KB)  :  2,219 KB
DSCF2571.JPG
18/1/2556 5:15:24
Size (KB)  :  1,924 KB
DSCF2574.JPG
18/1/2556 5:18:00
Size (KB)  :  2,034 KB
DSCF2575.JPG
18/1/2556 5:19:52
Size (KB)  :  2,045 KB
DSCF2576.JPG
18/1/2556 5:20:02
Size (KB)  :  2,128 KB
DSCF2577.JPG
18/1/2556 5:20:12
Size (KB)  :  1,976 KB
DSCF2579.JPG
18/1/2556 5:24:14
Size (KB)  :  2,160 KB
 
Pages:     1