รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม นทน. หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร.,ม.,ป. และ ช. ในวันที่ 10 ม.ค.55 ที่ศูนย์การทหารราบ

Thumbnail Image Table
IMG_1090.JPG
10/1/2556 13:06:44
Size (KB)  :  4,552 KB
IMG_1092.JPG
10/1/2556 13:07:08
Size (KB)  :  4,195 KB
IMG_1095.JPG
10/1/2556 13:12:34
Size (KB)  :  4,992 KB
IMG_1096.JPG
10/1/2556 13:14:12
Size (KB)  :  4,232 KB
IMG_1098.JPG
10/1/2556 13:14:56
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_1106.JPG
10/1/2556 13:23:02
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_1110.JPG
10/1/2556 13:38:12
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_1117.JPG
10/1/2556 13:51:40
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_1120.JPG
10/1/2556 13:58:54
Size (KB)  :  3,403 KB
IMG_1124.JPG
10/1/2556 14:00:12
Size (KB)  :  3,460 KB
IMG_1125.JPG
10/1/2556 14:00:54
Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_1126.JPG
10/1/2556 14:01:26
Size (KB)  :  3,682 KB
IMG_1127.JPG
10/1/2556 14:01:42
Size (KB)  :  3,798 KB
IMG_1133.JPG
10/1/2556 14:18:40
Size (KB)  :  3,664 KB
IMG_1137.JPG
10/1/2556 14:37:22
Size (KB)  :  3,334 KB
IMG_1138.JPG
10/1/2556 14:38:10
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_1141.JPG
10/1/2556 14:57:18
Size (KB)  :  3,121 KB
IMG_1143.JPG
10/1/2556 15:04:52
Size (KB)  :  2,397 KB
IMG_1149.JPG
10/1/2556 15:54:14
Size (KB)  :  2,951 KB
IMG_1150.JPG
10/1/2556 16:03:12
Size (KB)  :  2,683 KB
Pages:     1