ผบ.ศร.เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสถิตรัตนาราม เจ้าอาวาสวัดธรรมวารีศรีรัตนาราม เมื่อ 9 ม.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0777.JPG
9/1/2556 15:05:22
Size (KB)  :  3,971 KB
IMG_0778.JPG
9/1/2556 15:05:38
Size (KB)  :  4,879 KB
IMG_0805.JPG
9/1/2556 15:26:38
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_0806.JPG
9/1/2556 15:27:06
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_0810.JPG
9/1/2556 15:27:56
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_0820.JPG
9/1/2556 15:38:06
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_0822.JPG
9/1/2556 15:39:50
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_0831.JPG
9/1/2556 15:44:10
Size (KB)  :  3,304 KB
IMG_0834.JPG
9/1/2556 15:46:16
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_0837.JPG
9/1/2556 15:50:20
Size (KB)  :  3,179 KB
IMG_0845.JPG
9/1/2556 22:57:32
Size (KB)  :  2,052 KB
IMG_0851.JPG
9/1/2556 15:56:24
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_0862.JPG
9/1/2556 16:02:20
Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_0863.JPG
9/1/2556 16:02:34
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_0870.JPG
9/1/2556 16:04:10
Size (KB)  :  3,264 KB
IMG_0872.JPG
9/1/2556 16:04:44
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_0874.JPG
9/1/2556 16:05:02
Size (KB)  :  3,498 KB
IMG_0877.JPG
9/1/2556 22:49:32
Size (KB)  :  1,782 KB
IMG_0879.JPG
9/1/2556 16:07:44
Size (KB)  :  2,290 KB
IMG_0890.JPG
9/1/2556 16:15:10
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_0892.JPG
9/1/2556 16:15:22
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_0907.JPG
9/1/2556 16:26:00
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_0914.JPG
9/1/2556 16:32:00
Size (KB)  :  2,255 KB
Pages:     1